Giới thiệu

Công ty Luật Hưng & Cộng sự cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước. Thế mạnh của Công ty Luật Hưng & Cộng sự là tư vấn pháp lý quản trị doanh nghiệp, bất động sản, xây dựng, lao động, thương mại, hợp đồng, tái cấu trúc, mua bán & sáp nhập và tranh tụng. Bên cạnh đó, Công ty Luật Hưng & Cộng sự cũng đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định mình trong các tư vấn về tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ…Không dừng lại ở tư vấn pháp lý thuần túy, Công ty Luật Hưng & Cộng sự luôn hướng đến những giải pháp toàn diện, đảm bảo cho khách hàng đạt được mọi mục tiêu và yêu cầu tư vấn phát sinh trong quá trình đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

 
Hoàng Văn Anh
Luật sư
Hoàng Văn Anh
Phạm Thanh Cảnh
Luật sư
Phạm Thanh Cảnh