Bản tin

Gốc rễ luật pháp

2022-02-13 23:02:08

Bước lên xe buýt, bạn gần như đã tham gia vào hợp đồng thanh toán tiền vé cho điểm đến của mình. Luật ở ngay đó. Song, cánh tay nối dài của luật hình sự đã theo đuổi và điều khiển bạn trước cả khi thanh toán.

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

2022-02-13 23:01:13

Tranh chấp trong kinh doanh (hay tranh chấp thương mại) là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh..

Tương lai của luật pháp

2022-02-13 22:56:47

Luật pháp, giống như chiến tranh, là thực tế không thể tránh khỏi ở cương vị con người. Nhưng tương lai của nó là gì?.